Brug for at optimere din opgave inden aflevering?

- vi hjælper dig på vej mod et bedre spansk!

Opgavehjælp

Vores opgavehjælp er baseret på idéen om processkrivning, hvor du i skrive-processen får løbende feedback, som du så benytter i din omskrivning af opgaven, så den optimeres inden den endeligt afleveres. 

Løbende feedback hjælper dig til at lære nyt og udvikle dit sprog i selve skriveprocessen, da det giver dig muligheden for bruge den nye viden med det samme i din opgave-skrivning.

Når man først modtager feedback på sin opgave efter at den er afleveret, glemmer man ofte at bruge den fremadrettet, da man som regel har andre lektier/opgaver at fokusere på.

– Lad os bare være ærlige; hvor mange af os husker at kigge på feedbacken fra vores forrige opgave når vi skriver den nuværende? 

Vi ønsker ikke kun at hjælpe dig med at skrive en god opgave, men også at vejlede dig til at opnå et bedre spansk, så du i fremtiden ikke behøver vores hjælp!

Status på din spanskopgave 80%
opgavehjælp proces

Det er hurtigt og simpelt at bestille og modtage opgavehjælp i Sprogbussen

<-- Tjek det selv ud i videoen

Opgavehjælpen indeholder:

Rettelser

Vi markerer de væsentligste rettelser i din opgave. Det betyder at vi påpeger rettelser indenfor de fokusområder, som du bør fokusere på for at nå til det næste niveau i din sproglige udvikling.

Hver rettelse har en tilknyttet kommentar omkring typen af fejl samt en forklaring af rettelse til det korrekte. Med disse markeringer skal du selv rette til til det korrekte, som vi vejleder dig til i kommentarerne.

Med andre ord betyder det, at du ikke skal forvente at modtage en perfekt og fejlfri opgave. Vores feedback er orienteret mod din sproglige udvikling og ikke kun din opgaves karakter.

Feedback

Vores feedback består af en generel kommentar til din opgave som helhed, hvorimod rettelserne fokuserer på ord- og sætningsniveau.

I feedbacken vil du finde kommentarer på, hvad du gør godt, og hvad du kan forbedre i din opgave. Dette begrænser sig ikke kun til grammatik men også til andre elementer såsom kommunikation, kontekst og indhold.

Fokuspunkter

Baseret på rettelserne og feedbacken formulerer vi 3 - 5 fokuspunkter som vi anbefaler dig at have for øje til din næste spanskopgave og din videre læring.

Fokuspunkterne tager udgangspunkt i vores vurdering af dit sproglige niveau, og de har til formål at vejlede dig til, hvilke områder du kan arbejde med for at opnå næste trin i dit spansk niveau.

Feedforward

En fremadrettet kommentar til, hvordan du praktisk kan arbejde med de anbefalede fokuspunkter til at udvikle dit spansk.

Det er også her, at vi giver dig gode tips og råd til, hvordan du i din næste spanskopgave kan opnå et bedre resultat end det nuværende.

42598-rocket-icon

Ekstra Services

Har du brug for at modtage din feedback med ekspresfart? Så tilføj eksprelevering til dit køb.

Pris: kr. 50

Ønsker du en mundtlig og visuel feedback med udvidet forklaringer?

Så har du mulighed for at tilføje vores videofeedback til dit køb.

Pris: kr. 50

images

Levering

Hurtigst muligt, dog normalt 3 – 7 hverdage.

Da vi som bekendt rejser rundt i Europa kan det ske (dog sjældent) at vi pga. dårlig internetforbindelse eller andre årsager ikke er i stand til at være online.

Derfor gør vi på bestillingssiden brug af et flagsystem, der beskriver vores online-status:

Grønt flag:

  • du kan forvente normal respons- og leveringstid.

Rødt flag:

  • Sprogbussen er uden for rækkevide og kan derfor ikke garantere nogen bestemt respons- og leveringstid.
mobilepaylogo

Betaling

MobilePay eller bankoverførsel

Du betaler først når du modtager feedback.

Vi hjælper dig til at få det bedste ud af din spansk opgave!

Din spanskopgave 100%
5/5