OPGAVEHJÆLP

Brug for at optimere din opgave inden aflevering?

I Sprogbussen.dk hjælper vi dig med at få det bedste ud af dine skriftlige spanskopgaver!

Priser på opgavehjælp

Kort
0-200 ord

Kr. 50

Mellem
200-300 ord

Kr. 75

Lang
300-500 ord

Kr. 100

Vores opgavehjælp

Vores opgavehjælp er baseret på idéen om processkrivning, hvor du i skrive-processen får løbende feedback, som du så benytter i din omskrivning af opgaven, så den optimeres inden den endeligt afleveres.

Løbende feedback hjælper dig til at lære nyt og udvikle dit sprog i selve skriveprocessen, da det giver dig muligheden for bruge den nye viden med det samme i din opgave-skrivning.

Når man først modtager feedback på sin opgave efter at den er afleveret, glemmer man ofte at bruge den fremadrettet, da man som regel har andre lektier/opgaver at fokusere på.

– Lad os bare være ærlige; hvor mange af os husker at kigge på feedbacken fra vores forrige opgave når vi skriver den nuværende?

Vi ønsker ikke kun at hjælpe dig med at skrive en god opgave, men også at vejlede dig til at opnå et bedre spansk, så du i fremtiden ikke behøver vores hjælp!

Status op din spanskaflevering80%

Hvad omfatter vores opgavehjælp?

Rettelser

Vi markerer de væsentligste rettelser i din opgave. Hver rettelse har en tilknyttet kommentar omkring typen af fejl samt en forklaring af rettelse til det korrekte. Med disse markeringer kan du så selv tilpasse din opgave, som vi vejleder dig til i kommentarerne.


Med andre ord betyder det, at du ikke skal forvente at modtage en perfekt og fejlfri opgave. Vores feedback er orienteret mod din sproglige udvikling og ikke kun din opgaves karakter.

Fokuspunkter

Baseret på rettelserne formulerer vi 3 – 5 fokuspunkter som vi anbefaler dig at have for øje til din næste spanskopgave samt din videre læring.


Fokuspunkterne tager udgangspunkt i vores vurdering af dit sproglige niveau, og de har til formål at vejlede dig på områder, som du kan arbejde med for at opnå næste trin i din sprogudvikling.

Feedback

Vores feedback består af en generel kommentar til din opgave som helhed, hvorimod rettelserne fokuserer på ord- og sætningsniveau.


I feedbacken vil du finde kommentarer på, hvad du gør godt, samt hvad du kan forbedre i din opgave. Dette begrænser sig ikke kun til grammatik men også til andre elementer såsom kommunikation, kontekst og indhold.

Feedforward

En fremadrettet kommentar til, hvordan du lavpraktisk kan arbejde med de anbefalede fokuspunkter til at udvikle dit spansk.


Det er også her, at vi giver dig gode tips og råd til, hvordan du i din næste spanskopgave kan opnå et bedre resultat end det nuværende.

Add-ons

24 timers ekspreslevering

Har du brug for at modtage din feedback med ekspresfart?

Så tilføj eksprelevering til dit

køb!

Pris: kr. 50

Videofeedback

Ønsker du en mundtlig og visuel feedback med udvidet forklaringer?

Så har du mulighed for at tilføje vores videofeedback til dit køb.

Pris: kr. 50

Levering

Forventet leveringstid

Hurtigst muligt, dog normalt 3 – 7 hverdage.

Sprogbussens online status

Da vi som bekendt rejser rundt i Europa kan det ske (dog sjældent) at vi pga. dårlig internet-forbindelse eller andre årsager ikke er i stand til at være online.

Derfor gør vi på bestillingssiden brug af et flagsystem, der beskriver vores online-status:

Grønt flag:

du kan forvente normal respons- og leveringstid.

Rødt flag:

Sprogbussen er uden for rækkevide og kan derfor ikke garantere nogen bestemt respons- og leveringstid.

Betaling

Betalingsform

MobilePay eller PayPal

Betalingstidspunkt

Du betaler først når du modtager feedback.

Vi hjælper dig til at få det bedste ud af din opgave!